Aurum DAM@ Solucions

rendiment, l’exploració i la qualitat en la gestió de dades - Recerca en altres temes com la Neteja i Integració de Dades, Privacitat de les Dades i Memòries Cau Cooperatives.

Canvi 2MIL9

Sistemes Gestors de Bases de Dades basats en Grafs

[llegir]

Optimizació de consultes amb un elevat nombre d’operacions de join

[llegir] 

Record Linkage DAURUM capaç de fusionar múltiples fitxers

[llegir]

IOAgent permet generar carregues de treball (workloads) sintètics sota el subsistema de entrada/sortida de GNU/Linux [llegir]

Ordenació Externa algorismes per tal de generar execucions a partir d'una estrategia d'ordenació fusionada.[llegir]


membre de la Xarxa IT pertanyent al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya

Compta amb el suport de 


DEX  - DALINK- IOAgent - DAurum - Memories Cau - PrivacitaT - GrafosPrivacitat de Dades El Control de Revelació Estadístic (Statistical disclosure control (SDC) [llegir]

Memòries Cau Cooperatives clusters de computadors per tal de resoldre certes requeriments funcionals.  [llegir]

Relacions

 l'Institut Català d'Oncologia (ICO) i el Registre de Mortalitat de Catalunya. 

 col•laboració amb l'ICO.

forta relació de col•laboració amb IBM Canada, la Universitat de Xile a Santiago i la Universitat de Illinois a Urbana-Champaign. 

 estretament vinculats a IBM a través d'una col•laboració de recerca amb el Centre for Advanced Studies del laboratori de Toronto.

 Gràcies

Aurum